A A A

O kadrze

Kadra "WESOŁEJ CHATKI" jest zespołem wychowawców, którzy teorię nauczania i wychowania rzetelnie przenoszą na grunt praktyki pedagogicznej. W swojej pracy wprowadzają elementy metod, które zapewniają nie tylko prawidłowy i efektywny rozwój lecz również przyczyniają się do kształtowania postawy rozwijającej pomysłowość, wyobraźnię i swobodę twórczą. Celem ich pracy jest szczęście i uśmiech dziecka. Doskonale rozumieją potrzeby i problemy wychowanków, wspierają ich rozwój emocjonalny i intelektualny, dbają o osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy niezbędnej w dalszej edukacji. Ich celem nadrzędnym jest:
  • przygotowanie dziecka do nauki szkolnej;
  • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
  • nauczenie dziecka samodzielności w zdobywaniu wiedzy, współpracy i współdziałania w grupie, rozwijanie kreatywności;
  • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
  • współpraca z rodzicami, opiekunami i środowiskiem lokalnym.
Wychowawcy w "WESOŁEJ CHATCE" zobowiązani są dbać o wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, m.in. poprzez: profesjonalne przygotowywanie się do zajęć, wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Ich mottem są słowa bł. Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Każdy podopieczny uczęszczający do "WESOŁEJ CHATKI" uśmiechem dziękuje za poświęcony czas.