A A A

Partnerzy

Placówka wsparcia dziennego PCK "WESOŁA CHATKA" współpracuje z zaprzyjaźnionymi firmami udzielającymi pomocy w postaci darowizn. Jednakże pomoc świadczona na rzecz placówki nie ogranicza się tylko do przekazywania różnego rodzaju asortymentu... Placówka wsparcia dziennego PCK "WESOŁA CHATKA" otrzymuje również pomoc w postaci umożliwiania uczestniczenia nieodpłatnie w różnego rodzaju kulturalnych imprezach. Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie i chęć pomocy naszym podopiecznym.